ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่ / พนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
335
05 ก.ย. 2551
312 ประกาศใช้ข้อบังคับตำบล เรื่องการเก็บค่าตอบแทนอนุญาตใช้ที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
338
14 ส.ค. 2551
313 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
11 ส.ค. 2551
314 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2552-2554) ดาวน์โหลดเอกสาร
319
30 มิ.ย. 2551
315 ประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
26 มิ.ย. 2551
316 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2551 - 2553) ดาวน์โหลดเอกสาร
288
24 มิ.ย. 2551
317 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
313
24 มิ.ย. 2551
318 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
276
11 มิ.ย. 2551
319 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
24 เม.ย. 2551
320 ประกาศการมอบอำนาจการตัดสินใจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
4176
06 ธ.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33