ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
131
27 พ.ย. 2560
142 เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2560 สมัยที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
24 พ.ย. 2560
143 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
03 พ.ย. 2560
144 ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561
120
02 พ.ย. 2560
145 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก (สมัยสามัญประจำปี 2560 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
92
20 ต.ค. 2560
146 ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
16 ต.ค. 2560
147 แจ้งตอบ เรื่องร้องเรียน
119
11 ต.ค. 2560
148 เรียกประชุมสภาฯ อบต.สองแพรก (สมัยสามัยประจำปี 2560 สมัยที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
91
03 ต.ค. 2560
149 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
03 ต.ค. 2560
150 นัดประชุมสภาอบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2560 (สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
11 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38