ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2560 สมัยที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
19 ก.ค. 2560
142 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก (สมัยวิสามัญประจำปี 2560 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
47
19 ก.ค. 2560
143 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
06 ก.พ. 2560
144 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
06 ก.พ. 2560
145 เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
26 ม.ค. 2560
146 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
13 ม.ค. 2560
147 รายงานผลด้านคุณธรรมจริยธรรม59 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
11 ต.ค. 2559
148 ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธ์สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
199
28 มี.ค. 2559
149 แผนการจัดการความรู้ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
11 มี.ค. 2559
150 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
400
03 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36