ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
327
02 มี.ค. 2564
22 ประกาศการรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดสมัยสุวรรณ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
25 ก.พ. 2564
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
316
22 ก.พ. 2564
24 ประกาศระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
302
16 ก.พ. 2564
25 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
325
09 ก.พ. 2564
26 อบต.สองแพรก ขอประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ 🗑📣 ดาวน์โหลดเอกสาร
290
05 ก.พ. 2564
27 📣องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ขอประชาสัมพันธ์ เพลง "3อาร์สา" ดาวน์โหลดเอกสาร
325
03 ก.พ. 2564
28 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
349
01 ก.พ. 2564
29 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
29 ม.ค. 2564
30 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมและผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
317
25 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40