ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ประกาศเขตเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้ง อบต.สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
1257
07 ส.ค. 2552
392 ประกาศสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1348
07 ส.ค. 2552
393 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกอบต. สมาชิกสภาอบต. สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
1312
31 ก.ค. 2552
394 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
1158
22 ก.ค. 2552
395 ขอเชิญร่วมงานการแข่งขันกรีฑานักเรียน- ประชาชน ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
1228
03 ก.ค. 2552
396 ขอเชิญร่วมแห่เทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
1167
01 ก.ค. 2552
397 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
1291
01 ก.ค. 2552
398 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(๒๕๕๓-๒๕๕๕) ดาวน์โหลดเอกสาร
1171
30 มิ.ย. 2552
399 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยที่ 2/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
1145
23 มิ.ย. 2552
400 โครงการชุมชนพอเพียง ดาวน์โหลดเอกสาร
1248
16 มิ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43