ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
20 เม.ย. 2561
122 การป้องกันและแก้ไขอัคคีภัย ภัยแล้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
18 เม.ย. 2561
123 ประชาสัมพันธ์ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
147
17 มี.ค. 2561
124 ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี 2561
87
21 ก.พ. 2561
125 กำหนดสมัยประชุมประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
12 ก.พ. 2561
126 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก (สมัยสามัญประจำปี 2561 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
76
05 ก.พ. 2561
127 ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการโครงการร้านค้าศูนย์บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
84
25 ม.ค. 2561
128 เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2561 สมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
24 ม.ค. 2561
129 ให้ผู้วางมัดจำรังวัดไปติดต่อขอรับเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีและที่เหลือคืน ดาวน์โหลดเอกสาร
87
23 ม.ค. 2561
130 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากช่อง-หินลูกช้าง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
23 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38