ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก (สมัยสามัญประจำปี 2560 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
100
31 ก.ค. 2560
162 เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2560 สมัยที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
19 ก.ค. 2560
163 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก (สมัยวิสามัญประจำปี 2560 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
103
19 ก.ค. 2560
164 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
06 ก.พ. 2560
165 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
06 ก.พ. 2560
166 เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
26 ม.ค. 2560
167 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
13 ม.ค. 2560
168 รายงานผลด้านคุณธรรมจริยธรรม59 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
11 ต.ค. 2559
169 ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธ์สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
266
28 มี.ค. 2559
170 แผนการจัดการความรู้ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
11 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39