ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2558 สมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
27 ม.ค. 2558
162 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัยประจำปี 2557 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
11 ธ.ค. 2557
163 เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญ ประจำปี 2557 สมัยที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
01 ธ.ค. 2557
164 ประกาศรับสมัครรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
279
22 ต.ค. 2557
165 ประกาศการกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
136
13 ต.ค. 2557
166 ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
10 ต.ค. 2557
167 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2557 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
06 ส.ค. 2557
168 เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2557 สมัยที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
25 ก.ค. 2557
169 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญ ประจำปี 2557 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
09 มิ.ย. 2557
170 เรียกประชุมสภาอบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2557 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
26 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36