ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 คู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก (ต่อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
143
15 ก.ย. 2558
162 กำหนดสมัยประชุมประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
19 ก.พ. 2558
163 เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2558 สมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
27 ม.ค. 2558
164 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัยประจำปี 2557 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
11 ธ.ค. 2557
165 เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญ ประจำปี 2557 สมัยที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
01 ธ.ค. 2557
166 ประกาศรับสมัครรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
301
22 ต.ค. 2557
167 ประกาศการกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
156
13 ต.ค. 2557
168 ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
10 ต.ค. 2557
169 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2557 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
06 ส.ค. 2557
170 เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2557 สมัยที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
25 ก.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37