ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
364
03 พ.ย. 2560
172 ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561
398
02 พ.ย. 2560
173 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก (สมัยสามัญประจำปี 2560 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
395
20 ต.ค. 2560
174 ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
371
16 ต.ค. 2560
175 แจ้งตอบ เรื่องร้องเรียน
390
11 ต.ค. 2560
176 เรียกประชุมสภาฯ อบต.สองแพรก (สมัยสามัยประจำปี 2560 สมัยที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
373
03 ต.ค. 2560
177 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
348
03 ต.ค. 2560
178 นัดประชุมสภาอบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2560 (สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
360
11 ส.ค. 2560
179 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก (สมัยสามัญประจำปี 2560 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
352
31 ก.ค. 2560
180 เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2560 สมัยที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
376
19 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40