ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ฉบับแก้ไข) ดาวน์โหลดเอกสาร
60
27 พ.ย. 2560
132 องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
110
27 พ.ย. 2560
133 เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2560 สมัยที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
24 พ.ย. 2560
134 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
03 พ.ย. 2560
135 ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561
99
02 พ.ย. 2560
136 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก (สมัยสามัญประจำปี 2560 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
70
20 ต.ค. 2560
137 ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
16 ต.ค. 2560
138 แจ้งตอบ เรื่องร้องเรียน
91
11 ต.ค. 2560
139 เรียกประชุมสภาฯ อบต.สองแพรก (สมัยสามัยประจำปี 2560 สมัยที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
69
03 ต.ค. 2560
140 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
03 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37