ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศการกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
13 ต.ค. 2557
132 ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
10 ต.ค. 2557
133 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2557 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
06 ส.ค. 2557
134 เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2557 สมัยที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
25 ก.ค. 2557
135 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญ ประจำปี 2557 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
09 มิ.ย. 2557
136 เรียกประชุมสภาอบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2557 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
26 พ.ค. 2557
137 กำหนดสมัยประชุมปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
13 ก.พ. 2557
138 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการกประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
185
13 ก.พ. 2557
139 แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
13 ก.พ. 2557
140 ประชาสัมพันธ์รับนักเรียนปีการศึกษา 2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดสมัยสุวรรณ ดาวน์โหลดเอกสาร
291
12 ก.พ. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33