ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2560 สมัยที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
24 พ.ย. 2560
132 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
03 พ.ย. 2560
133 ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561
81
02 พ.ย. 2560
134 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก (สมัยสามัญประจำปี 2560 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
50
20 ต.ค. 2560
135 ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
16 ต.ค. 2560
136 แจ้งตอบ เรื่องร้องเรียน
72
11 ต.ค. 2560
137 เรียกประชุมสภาฯ อบต.สองแพรก (สมัยสามัยประจำปี 2560 สมัยที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
51
03 ต.ค. 2560
138 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
03 ต.ค. 2560
139 นัดประชุมสภาอบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2560 (สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
49
11 ส.ค. 2560
140 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก (สมัยสามัญประจำปี 2560 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
47
31 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36