ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
876
16 ก.พ. 2564
52 แจ้งผู้ร้องทุกข์ ร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
7
10 ก.พ. 2564
53 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
897
09 ก.พ. 2564
54 อบต.สองแพรก ขอประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ 🗑📣 ดาวน์โหลดเอกสาร
848
05 ก.พ. 2564
55 📣องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ขอประชาสัมพันธ์ เพลง "3อาร์สา" ดาวน์โหลดเอกสาร
887
03 ก.พ. 2564
56 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
905
01 ก.พ. 2564
57 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
584
29 ม.ค. 2564
58 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมและผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
896
25 ม.ค. 2564
59 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสี่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
887
24 ธ.ค. 2563
60 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 87-022 สายบ้างต้นมะเดื่อ หมู่ที่ 3- เขตหมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
919
24 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43