ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
147
27 พ.ย. 2560
152 เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2560 สมัยที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
24 พ.ย. 2560
153 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
03 พ.ย. 2560
154 ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561
139
02 พ.ย. 2560
155 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก (สมัยสามัญประจำปี 2560 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
115
20 ต.ค. 2560
156 ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
16 ต.ค. 2560
157 แจ้งตอบ เรื่องร้องเรียน
133
11 ต.ค. 2560
158 เรียกประชุมสภาฯ อบต.สองแพรก (สมัยสามัยประจำปี 2560 สมัยที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
106
03 ต.ค. 2560
159 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
03 ต.ค. 2560
160 นัดประชุมสภาอบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2560 (สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
104
11 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39