ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
03 ต.ค. 2560
152 นัดประชุมสภาอบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2560 (สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
91
11 ส.ค. 2560
153 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก (สมัยสามัญประจำปี 2560 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
88
31 ก.ค. 2560
154 เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2560 สมัยที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
19 ก.ค. 2560
155 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก (สมัยวิสามัญประจำปี 2560 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
19 ก.ค. 2560
156 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
06 ก.พ. 2560
157 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
06 ก.พ. 2560
158 เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
26 ม.ค. 2560
159 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
13 ม.ค. 2560
160 รายงานผลด้านคุณธรรมจริยธรรม59 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
11 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38