ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 แผนการจัดการความรู้ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
11 มี.ค. 2559
152 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
429
03 มี.ค. 2559
153 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
10 ม.ค. 2559
154 ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
57
06 ม.ค. 2559
155 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
176
18 ธ.ค. 2558
156 การประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรับเบี้ยยังชีพประจำปี2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
26 ต.ค. 2558
157 ประชาสัมพันธ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
155
19 ต.ค. 2558
158 ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
14 ต.ค. 2558
159 คู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลอสองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
201
15 ก.ย. 2558
160 คู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก (ต่อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
174
15 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37