ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประชาสัมพันธ์ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
420
17 มี.ค. 2561
152 ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี 2561
355
21 ก.พ. 2561
153 กำหนดสมัยประชุมประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
361
12 ก.พ. 2561
154 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก (สมัยสามัญประจำปี 2561 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
365
05 ก.พ. 2561
155 ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการโครงการร้านค้าศูนย์บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
352
25 ม.ค. 2561
156 เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2561 สมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
349
24 ม.ค. 2561
157 ให้ผู้วางมัดจำรังวัดไปติดต่อขอรับเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีและที่เหลือคืน ดาวน์โหลดเอกสาร
361
23 ม.ค. 2561
158 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากช่อง-หินลูกช้าง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
357
23 ม.ค. 2561
159 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรวงงานจำพวกที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
364
19 ม.ค. 2561
160 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
352
11 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40