ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ข้อบัญญัติเรื่องตลาด พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
15 ก.ค. 2564
12 แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในครัวเรือนและชุมชน กรณีพบผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง ดาวน์โหลดเอกสาร
302
11 มิ.ย. 2564
13 ประกาศขายทอดตลาด พัสดุครูภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
331
09 เม.ย. 2564
14 ของดจัดโครงการชักพระบก สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันปากปีปากเดือน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
08 เม.ย. 2564
15 ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
07 เม.ย. 2564
16 ประชาสัมพันธ์การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม(กวาวเครือ)เพื่อการค้า) ดาวน์โหลดเอกสาร
321
05 เม.ย. 2564
17 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ดาวน์โหลดเอกสาร
306
24 มี.ค. 2564
18 ประกาศกำหนดการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
307
12 มี.ค. 2564
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภาค ค. ดาวน์โหลดเอกสาร
304
11 มี.ค. 2564
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก เรื่องการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ดาวน์โหลดเอกสาร
363
05 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40