ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
624
01 ธ.ค. 2564
12 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
644
30 พ.ย. 2564
13 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรกเรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
670
29 พ.ย. 2564
14 ประกาศกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
629
18 ต.ค. 2564
15 ประกาศกฏเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
627
18 ต.ค. 2564
16 รายงานผลการลดใช้พลังงาน ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
628
15 ต.ค. 2564
17 ประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
646
11 ต.ค. 2564
18 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.สองแพรก เรื่องให้มมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก (ส.ถ.1/1) ดาวน์โหลดเอกสาร
657
06 ต.ค. 2564
19 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.สองแพรก เรื่องให้มมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก (ผ.ถ.1/1) ดาวน์โหลดเอกสาร
651
06 ต.ค. 2564
20 แจ้งผู้ร้องทุกข์ ร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
8
11 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43