ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
326
24 มิ.ย. 2551
352 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
11 มิ.ย. 2551
353 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
316
24 เม.ย. 2551
354 ประกาศการมอบอำนาจการตัดสินใจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
4200
06 ธ.ค. 2550
355 คำสั่งมอบอำนาจการตัดสินใจของนายก อบต. ให้ปลัด อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
7078
06 ธ.ค. 2550
356 ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
324
10 ต.ค. 2550
357 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 5251 ดาวน์โหลดเอกสาร
324
27 ก.ย. 2550
358 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ อบต.สองแพรก (2551-2555) ดาวน์โหลดเอกสาร
349
29 มิ.ย. 2550
359 ประกาศการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ปี 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
316
15 พ.ค. 2550
360 ประกาศกำหนดลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
348
10 ม.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36