ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
26 มิ.ย. 2551
352 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2551 - 2553) ดาวน์โหลดเอกสาร
325
24 มิ.ย. 2551
353 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
348
24 มิ.ย. 2551
354 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
310
11 มิ.ย. 2551
355 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
336
24 เม.ย. 2551
356 ประกาศการมอบอำนาจการตัดสินใจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
4222
06 ธ.ค. 2550
357 คำสั่งมอบอำนาจการตัดสินใจของนายก อบต. ให้ปลัด อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
7100
06 ธ.ค. 2550
358 ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
345
10 ต.ค. 2550
359 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 5251 ดาวน์โหลดเอกสาร
345
27 ก.ย. 2550
360 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ อบต.สองแพรก (2551-2555) ดาวน์โหลดเอกสาร
372
29 มิ.ย. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37