ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
910
03 พ.ย. 2560
202 ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561
953
02 พ.ย. 2560
203 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก (สมัยสามัญประจำปี 2560 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
941
20 ต.ค. 2560
204 ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
928
16 ต.ค. 2560
205 แจ้งตอบ เรื่องร้องเรียน
939
11 ต.ค. 2560
206 เรียกประชุมสภาฯ อบต.สองแพรก (สมัยสามัยประจำปี 2560 สมัยที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
923
03 ต.ค. 2560
207 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
899
03 ต.ค. 2560
208 นัดประชุมสภาอบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2560 (สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
906
11 ส.ค. 2560
209 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก (สมัยสามัญประจำปี 2560 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
901
31 ก.ค. 2560
210 เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2560 สมัยที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
923
19 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43