ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 142 คน