ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
336
11 ธ.ค. 2552
322 ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
322
04 ธ.ค. 2552
323 รับขึ้นทะเบียนผู้พิการประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
321
30 พ.ย. 2552
324 ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
347
16 พ.ย. 2552
325 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
504
11 พ.ย. 2552
326 ขอเชิญร่วมงานลอยกระทงประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
385
29 ต.ค. 2552
327 ประกาศเรื่องกำหนดสมัยประชุมประจำปี 2552 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
337
13 ต.ค. 2552
328 เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
323
13 ต.ค. 2552
329 ประกาศ อบต.สองแพรก รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรอบใหม่เดือนสิงหาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
354
17 ส.ค. 2552
330 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
329
16 ส.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38