ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบลสองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
453
28 มิ.ย. 2556
212 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
233
11 มิ.ย. 2556
213 เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญ ประจำปี 2556 สมัยที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
14 พ.ค. 2556
214 ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชาคมหมู่บ้านสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
532
29 เม.ย. 2556
215 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
374
25 เม.ย. 2556
216 ประกาศกำหนดสมัยประชุมประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
20 ก.พ. 2556
217 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2556 สมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
21 ม.ค. 2556
218 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
10 ม.ค. 2556
219 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
473
09 ม.ค. 2556
220 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
385
04 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39