ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 เรียกประชุมสภาอบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
27 ม.ค. 2563
42 รายงานการทบทวน ปรับปรุงภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
59
27 ม.ค. 2563
43 ประกาศรายชื่อผู้มีสิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
379
17 ม.ค. 2563
44 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
25 ธ.ค. 2562
45 ประกาศรับสมัครผู้ช่วยนายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
196
20 ธ.ค. 2562
46 นัดประชุมสภาอบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2562 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
11 ธ.ค. 2562
47 เรียกประชุมสภาอบต.สองแพรกสมัยสามัญประจำปี 2562 สมัยที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
25 พ.ย. 2562
48 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
164
12 พ.ย. 2562
49 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ดาวน์โหลดเอกสาร
174
05 พ.ย. 2562
50 ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
21 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39