ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
09 ก.ค. 2562
42 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
28 มิ.ย. 2562
43 มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
25 มิ.ย. 2562
44 รายงานผลความสำรวจแบบสอบถามความพีงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
25 มิ.ย. 2562
45 รายงานผลการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
25 มิ.ย. 2562
46 รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร 2561-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
25 มิ.ย. 2562
47 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2561-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
25 มิ.ย. 2562
48 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
25 มิ.ย. 2562
49 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
29
24 มิ.ย. 2562
50 ประกาศมาตรการเกี่ยวกับการจัดการข้อเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
33
24 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36