ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
83
15 ต.ค. 2562
42 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
14 ต.ค. 2562
43 ประกาศลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
09 ต.ค. 2562
44 ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
09 ต.ค. 2562
45 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
146
08 ต.ค. 2562
46 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
08 ต.ค. 2562
47 นัดประชุมสภาอบต.สองแพรก สมัยวิสามัญประจำปี 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
10 ก.ย. 2562
48 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
219
09 ก.ย. 2562
49 นัดประชุมสภาอบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
26 ส.ค. 2562
50 นัดประชุมสภาอบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
08 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38