ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสี่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
332
24 ธ.ค. 2563
32 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 87-022 สายบ้างต้นมะเดื่อ หมู่ที่ 3- เขตหมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
346
24 ธ.ค. 2563
33 ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
138
21 ธ.ค. 2563
34 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
26 พ.ย. 2563
35 การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
367
21 ต.ค. 2563
36 เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
03 ส.ค. 2563
37 กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
378
10 ก.ค. 2563
38 การรณรงค์ใช้กระดาษอย่างประหยัด ดาวน์โหลดเอกสาร
37
08 ก.ค. 2563
39 ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
398
30 มิ.ย. 2563
40 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
401
12 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40