ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
418
28 มิ.ย. 2562
82 มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
343
25 มิ.ย. 2562
83 รายงานผลความสำรวจแบบสอบถามความพีงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
349
25 มิ.ย. 2562
84 รายงานผลการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
354
25 มิ.ย. 2562
85 รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร 2561-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
345
25 มิ.ย. 2562
86 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2561-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
335
25 มิ.ย. 2562
87 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
333
25 มิ.ย. 2562
88 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
342
24 มิ.ย. 2562
89 ประกาศมาตรการเกี่ยวกับการจัดการข้อเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
347
24 มิ.ย. 2562
90 ประกาศผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ดาวน์โหลดเอกสาร
360
24 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40