ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
26 ม.ค. 2560
112 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
13 ม.ค. 2560
113 รายงานผลด้านคุณธรรมจริยธรรม59 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
11 ต.ค. 2559
114 ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธ์สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
187
28 มี.ค. 2559
115 แผนการจัดการความรู้ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
11 มี.ค. 2559
116 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
386
03 มี.ค. 2559
117 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
10 ม.ค. 2559
118 ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
13
06 ม.ค. 2559
119 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
133
18 ธ.ค. 2558
120 การประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรับเบี้ยยังชีพประจำปี2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
26 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33