ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
968
28 มิ.ย. 2562
112 มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
892
25 มิ.ย. 2562
113 รายงานผลความสำรวจแบบสอบถามความพีงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
896
25 มิ.ย. 2562
114 รายงานผลการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
898
25 มิ.ย. 2562
115 รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร 2561-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
897
25 มิ.ย. 2562
116 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2561-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
887
25 มิ.ย. 2562
117 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
883
25 มิ.ย. 2562
118 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
892
24 มิ.ย. 2562
119 ประกาศมาตรการเกี่ยวกับการจัดการข้อเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
896
24 มิ.ย. 2562
120 ประกาศผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ดาวน์โหลดเอกสาร
906
24 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43