ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
1343
20 ต.ค. 2554
332 ประการับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
1187
20 ต.ค. 2554
333 กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
1099
05 ต.ค. 2554
334 รณรงค์และควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยแมลง ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
1112
04 ก.ย. 2554
335 ประกาศจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและลุกจ้าง อบต.สองแพรก ปี 54 ดาวน์โหลดเอกสาร
1197
16 ส.ค. 2554
336 ประมวลคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1071
16 ส.ค. 2554
337 นัดประชุมสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
1085
15 ส.ค. 2554
338 แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
1077
15 ส.ค. 2554
339 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1137
11 ส.ค. 2554
340 ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์และควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยแมลง ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
1104
26 ก.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43