ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
349
11 ธ.ค. 2552
332 ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
336
04 ธ.ค. 2552
333 รับขึ้นทะเบียนผู้พิการประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
336
30 พ.ย. 2552
334 ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
362
16 พ.ย. 2552
335 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
520
11 พ.ย. 2552
336 ขอเชิญร่วมงานลอยกระทงประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
402
29 ต.ค. 2552
337 ประกาศเรื่องกำหนดสมัยประชุมประจำปี 2552 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
350
13 ต.ค. 2552
338 เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
337
13 ต.ค. 2552
339 ประกาศ อบต.สองแพรก รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรอบใหม่เดือนสิงหาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
366
17 ส.ค. 2552
340 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
343
16 ส.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39