ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประชาสัมพันธ์ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
967
17 มี.ค. 2561
182 ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี 2561
911
21 ก.พ. 2561
183 กำหนดสมัยประชุมประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
912
12 ก.พ. 2561
184 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก (สมัยสามัญประจำปี 2561 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
914
05 ก.พ. 2561
185 ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการโครงการร้านค้าศูนย์บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
902
25 ม.ค. 2561
186 เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2561 สมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
901
24 ม.ค. 2561
187 ให้ผู้วางมัดจำรังวัดไปติดต่อขอรับเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีและที่เหลือคืน ดาวน์โหลดเอกสาร
908
23 ม.ค. 2561
188 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากช่อง-หินลูกช้าง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
913
23 ม.ค. 2561
189 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรวงงานจำพวกที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
917
19 ม.ค. 2561
190 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
907
11 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43