ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก (สมัยสามัญประจำปี 2560 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1)
  รายละเอียด : นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก (สมัยสามัญประจำปี 2560 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 83 คน