ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
172
11 มิ.ย. 2556
192 เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญ ประจำปี 2556 สมัยที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
14 พ.ค. 2556
193 ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชาคมหมู่บ้านสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
477
29 เม.ย. 2556
194 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
318
25 เม.ย. 2556
195 ประกาศกำหนดสมัยประชุมประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
20 ก.พ. 2556
196 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2556 สมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
21 ม.ค. 2556
197 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
10 ม.ค. 2556
198 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
421
09 ม.ค. 2556
199 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
328
04 ม.ค. 2556
200 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวันสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
366
03 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36