ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ.จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
379
14 มิ.ย. 2555
232 รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
304
11 มิ.ย. 2555
233 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
308
06 มิ.ย. 2555
234 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
332
31 พ.ค. 2555
235 เรียกประชุมสภาอบต.สองแพรกสมัยสามัญปี 2555 สมัยท่ 2 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
255
28 พ.ค. 2555
236 ขอเชิญเข้าร่วมการฉลองพุทธชยันตี เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ดาวน์โหลดเอกสาร
344
21 พ.ค. 2555
237 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
508
08 พ.ค. 2555
238 รับโอนหัวหน้าส่วนโยธา หัวหน้าสำนักงานปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
479
29 มี.ค. 2555
239 โครงการรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
29 มี.ค. 2555
240 ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์พิษสุนัขบ้าประจำปี2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
292
29 ก.พ. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37