ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประกาศเขตเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้ง อบต.สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
701
07 ส.ค. 2552
362 ประกาศสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
794
07 ส.ค. 2552
363 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกอบต. สมาชิกสภาอบต. สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
754
31 ก.ค. 2552
364 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
608
22 ก.ค. 2552
365 ขอเชิญร่วมงานการแข่งขันกรีฑานักเรียน- ประชาชน ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
675
03 ก.ค. 2552
366 ขอเชิญร่วมแห่เทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
619
01 ก.ค. 2552
367 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
741
01 ก.ค. 2552
368 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(๒๕๕๓-๒๕๕๕) ดาวน์โหลดเอกสาร
623
30 มิ.ย. 2552
369 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยที่ 2/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
597
23 มิ.ย. 2552
370 โครงการชุมชนพอเพียง ดาวน์โหลดเอกสาร
695
16 มิ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40