ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2552-2554) ดาวน์โหลดเอกสาร
384
30 มิ.ย. 2551
362 ประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
352
26 มิ.ย. 2551
363 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2551 - 2553) ดาวน์โหลดเอกสาร
350
24 มิ.ย. 2551
364 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
369
24 มิ.ย. 2551
365 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
330
11 มิ.ย. 2551
366 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
357
24 เม.ย. 2551
367 ประกาศการมอบอำนาจการตัดสินใจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
4244
06 ธ.ค. 2550
368 คำสั่งมอบอำนาจการตัดสินใจของนายก อบต. ให้ปลัด อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
7123
06 ธ.ค. 2550
369 ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
372
10 ต.ค. 2550
370 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 5251 ดาวน์โหลดเอกสาร
364
27 ก.ย. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38