ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
1165
08 ม.ค. 2553
372 ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1142
08 ม.ค. 2553
373 ประกาศกำหนดการจัดเก็บภาษีประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1156
04 ม.ค. 2553
374 ประกาศการชำระภาษีประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1182
04 ม.ค. 2553
375 ช่วยกันลดอุบัติเหตุในเทศกาลช่วงปีใหม่ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1162
24 ธ.ค. 2552
376 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
1159
22 ธ.ค. 2552
377 ประกาศกำหนดวันรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งโรงงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
1138
15 ธ.ค. 2552
378 ประกาศกำหนดวันรับฟังคำชี้แจงการขอจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
1137
15 ธ.ค. 2552
379 ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
1158
11 ธ.ค. 2552
380 ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
1138
04 ธ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43