ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2560 สมัยที่ 2
  รายละเอียด : เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2560 สมัยที่ 2
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 55 คน