ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ระเบียบการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555
  รายละเอียด : ประกาศคณะกรรมการจัดงานประเพณลอยกระทง ว่าด้วยระเบียบการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 382 คน