ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ระเบียบการประกวดแม่หม้ายนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555
  รายละเอียด : ประกาศระเบียบคณะกรรมการจัดงานลอยกระทง ว่าด้วยระเบียบการประกวดแม่หม้ายนพมาศ ประจำปี 2555
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 311 คน