ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรกสมัยสามัญประจำปี 2556 สมัยท่ 3
  รายละเอียด :

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก สมัยสามัญ ประจำปี 2556 สมัยที่ 3

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 257 คน