ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรียกประชุมสภาอบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2557 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
  รายละเอียด :

เรียกประชุมสภา อบต.สมัยามัญสมัยท่ 2 ครั้งท่ 1

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 256 คน