ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 1
  รายละเอียด :

เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 1

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มกราคม. 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 82 คน