ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
  รายละเอียด : รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 77 คน