ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่าง ส.ค.-ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
25 ส.ค. 2564
2 ประกาศ รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
06 ส.ค. 2564
3 ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลเพื่อปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
02 ส.ค. 2564
4 ข้อบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
15 ก.ค. 2564
5 ข้อบัญญัติเรื่องกิจการประปา พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
15 ก.ค. 2564
6 ข้อบัญญัติเรื่องตลาด พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
15 ก.ค. 2564
7 แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในครัวเรือนและชุมชน กรณีพบผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง ดาวน์โหลดเอกสาร
271
11 มิ.ย. 2564
8 ประกาศขายทอดตลาด พัสดุครูภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
303
09 เม.ย. 2564
9 ของดจัดโครงการชักพระบก สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันปากปีปากเดือน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
288
08 เม.ย. 2564
10 ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
07 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40