ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
01 ธ.ค. 2564
2 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
30 พ.ย. 2564
3 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรกเรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
84
29 พ.ย. 2564
4 ประกาศกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
64
18 ต.ค. 2564
5 ประกาศกฏเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
18 ต.ค. 2564
6 ประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
81
11 ต.ค. 2564
7 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.สองแพรก เรื่องให้มมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก (ส.ถ.1/1) ดาวน์โหลดเอกสาร
78
06 ต.ค. 2564
8 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.สองแพรก เรื่องให้มมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก (ผ.ถ.1/1) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
06 ต.ค. 2564
9 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่าง ส.ค.-ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
25 ส.ค. 2564
10 ประกาศ รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
06 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41