ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรับโอนตำแหน่งบริหารว่าง กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว 15 มิย ถึง 15 สค 65 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
17 มิ.ย. 2565
2 ประกาศรับโอนพนักงานส่่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่น พ.ค.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
25 พ.ค. 2565
3 ประกาศกำหนดการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
52
29 เม.ย. 2565
4 ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกหน่วยงานตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
535
25 มี.ค. 2565
5 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดสมัยสุวรรณด้วยเหตุพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
548
11 มี.ค. 2565
6 ประชาสัมพันธ์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ EIT ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
549
07 มี.ค. 2565
7 ผู้บริหารเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผลการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดดเด่นระดับคะแนน AA ดาวน์โหลดเอกสาร
553
28 ก.พ. 2565
8 ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
590
21 ก.พ. 2565
9 ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดสมัยสุวรรณ ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
577
21 ก.พ. 2565
10 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
565
28 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43