ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรียกประชุมสภาอบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 1
  รายละเอียด : เรียกประชุมสภาอบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 1
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 58 คน