ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ผู้บริหารเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผลการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดดเด่นระดับคะแนน AA
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 552 คน