ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หมู่ที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
09 เม.ย. 2564
2 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวง4037-บ้านหมาก หมู่ที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
09 เม.ย. 2564
3 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากช่อง-หินลูกช้าง หมู่ที่ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
08 เม.ย. 2564
4 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งตก หมู่ที่ 9) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
08 เม.ย. 2564
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
05 เม.ย. 2564
6 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางงานและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมาก หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
30 มี.ค. 2564
7 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางงานและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กซอยริมสระ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
30 มี.ค. 2564
8 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางงานและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อ PVC ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
10 มี.ค. 2564
9 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
27
25 ก.พ. 2564
10 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านย่านยูง) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
18 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66