ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านย่านยูง) ดาวน์โหลดเอกสาร
827
18 ก.พ. 2564
32 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในช่อง หมู่ที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
845
16 ก.พ. 2564
33 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเหนือ หมู่ที่ 5) ดาวน์โหลดเอกสาร
844
16 ก.พ. 2564
34 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล) ดาวน์โหลดเอกสาร
1710
02 ก.พ. 2564
35 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมาก หมู่ที่ 8) ดาวน์โหลดเอกสาร
862
02 ก.พ. 2564
36 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพัฒนาใหม่3 หมู่ที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
872
02 ก.พ. 2564
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในงานกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
864
15 ม.ค. 2564
38 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
818
05 ม.ค. 2564
39 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหูเชี่ยว หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
824
08 ธ.ค. 2563
40 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
846
09 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  4 |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68