ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหูเชี่ยว หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
07 ม.ค. 2563
32 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
06 ม.ค. 2563
33 ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพัฒนาใหม่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
13 พ.ย. 2562
34 ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเเหลี่ยม หน้าบ้านนายสงคราม จรจากหมู่ที่6บ้านปากช่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
05 พ.ย. 2562
35 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
09 ต.ค. 2562
36 ประกาศสัญญาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านปากช่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
30 ก.ย. 2562
37 ประกาศสัญญาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านคลองโซง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
30 ก.ย. 2562
38 ประกาศสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านปากช่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
10 ก.ย. 2562
39 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
09 ก.ย. 2562
40 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่7 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
09 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64