ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทอนใต้ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
324
09 มี.ค. 2563
62 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหมาก หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
308
27 ม.ค. 2563
63 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทอนใต้ หมู่ที่3 ดาวน์โหลดเอกสาร
312
27 ม.ค. 2563
64 ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในช่อง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
306
07 ม.ค. 2563
65 ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเหนือ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
07 ม.ค. 2563
66 ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหูเชี่ยว หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
319
07 ม.ค. 2563
67 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
296
06 ม.ค. 2563
68 ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพัฒนาใหม่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
304
13 พ.ย. 2562
69 ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเเหลี่ยม หน้าบ้านนายสงคราม จรจากหมู่ที่6บ้านปากช่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
303
05 พ.ย. 2562
70 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
296
09 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  7 |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68