ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
02 เม.ย. 2563
22 ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมสระ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
31 มี.ค. 2563
23 ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งตก หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
31 มี.ค. 2563
24 ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
31 มี.ค. 2563
25 ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านหมาก หมู่ที่8 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
09 มี.ค. 2563
26 ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทอนใต้ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
09 มี.ค. 2563
27 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหมาก หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
27 ม.ค. 2563
28 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทอนใต้ หมู่ที่3 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
27 ม.ค. 2563
29 ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในช่อง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
07 ม.ค. 2563
30 ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเหนือ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
07 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64