ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
856
06 ม.ค. 2563
72 ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพัฒนาใหม่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
848
13 พ.ย. 2562
73 ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเเหลี่ยม หน้าบ้านนายสงคราม จรจากหมู่ที่6บ้านปากช่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
857
05 พ.ย. 2562
74 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
846
09 ต.ค. 2562
75 ประกาศสัญญาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านปากช่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
853
30 ก.ย. 2562
76 ประกาศสัญญาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านคลองโซง ดาวน์โหลดเอกสาร
850
30 ก.ย. 2562
77 ประกาศสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านปากช่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
863
10 ก.ย. 2562
78 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
853
09 ก.ย. 2562
79 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่7 ดาวน์โหลดเอกสาร
853
09 ก.ย. 2562
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ รุ่น HP LaserJet P1005 (๓๕A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
972
08 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  8 |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68