ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในช่อง หมู่ที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
16 ก.พ. 2564
12 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเหนือ หมู่ที่ 5) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
16 ก.พ. 2564
13 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล) ดาวน์โหลดเอกสาร
899
02 ก.พ. 2564
14 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมาก หมู่ที่ 8) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
02 ก.พ. 2564
15 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพัฒนาใหม่3 หมู่ที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
02 ก.พ. 2564
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในงานกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
15 ม.ค. 2564
17 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
05 ม.ค. 2564
18 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหูเชี่ยว หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
08 ธ.ค. 2563
19 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
09 ต.ค. 2563
20 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาเหนือ หมู่ที่5 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
22 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66