ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฐานสำหรับวางเครื่องเรือ และทำหางเทเลอร์ สำหรับติดท้ายรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนเลขที่ กง ๕๙๑ สุราษฎร์ธานี สำหรับลากเรือในกรณีเกิดอุทกภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
62
15 ส.ค. 2561
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดาวน์โหลดเอกสาร
59
15 ส.ค. 2561
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
09 ส.ค. 2561
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
08 ส.ค. 2561
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
08 ส.ค. 2561
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
124
08 ส.ค. 2561
197 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
08 ส.ค. 2561
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2561 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
08 ส.ค. 2561
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
08 ส.ค. 2561
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
08 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64