ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 38 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
30 ต.ค. 2560
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมิเตอร์น้ำ ขนาด 4 หุน ดาวน์โหลดเอกสาร
83
27 ต.ค. 2560
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการโครงการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
84
19 ต.ค. 2560
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อต้นดาวเรือง ดาวน์โหลดเอกสาร
84
19 ต.ค. 2560
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
84
19 ต.ค. 2560
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่จัดงาน
80
19 ต.ค. 2560
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
19 ต.ค. 2560
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอากสารร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมเข้าเล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
78
18 ต.ค. 2560
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแผ่น CD-R ดาวน์โหลดเอกสาร
71
18 ต.ค. 2560
410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
18 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66