ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรัหสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.130-02 สายสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
572
21 ก.ย. 2563
42 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโตรม) ดาวน์โหลดเอกสาร
573
18 ส.ค. 2563
43 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทางข้าม) ดาวน์โหลดเอกสาร
580
05 ส.ค. 2563
44 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาเหนือ หมู่ที่5 ดาวน์โหลดเอกสาร
924
22 ก.ค. 2563
45 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากช่อง-หินลูกช้าง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
914
22 ก.ค. 2563
46 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากช่อง-หินลูกช้าง หมู่ที่6 ดาวน์โหลดเอกสาร
905
22 ก.ค. 2563
47 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองโซง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
879
22 ก.ค. 2563
48 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งตก หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
879
22 ก.ค. 2563
49 ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบางกรวด หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
901
09 ก.ค. 2563
50 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
872
02 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  5 |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68