ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทอนใต้ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
09 มี.ค. 2563
42 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหมาก หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
27 ม.ค. 2563
43 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทอนใต้ หมู่ที่3 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
27 ม.ค. 2563
44 ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในช่อง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
07 ม.ค. 2563
45 ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเหนือ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
07 ม.ค. 2563
46 ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหูเชี่ยว หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
07 ม.ค. 2563
47 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
43
06 ม.ค. 2563
48 ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพัฒนาใหม่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
13 พ.ย. 2562
49 ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเเหลี่ยม หน้าบ้านนายสงคราม จรจากหมู่ที่6บ้านปากช่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
05 พ.ย. 2562
50 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
46
09 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66