ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่ 2
  รายละเอียด : เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่ 2
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 89 คน