ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

13/1 หมู่ที่ 1 ต. สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350

โทรศัพท์: 0-7736-7218 / โทรสาร : 0-7736-3413


  E- mail : office@songprak.go.th
Web Site
: WWW.SONGPRAK.GO.TH

แผนที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก