ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
28 ก.ย. 2564
2 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
303
12 ต.ค. 2563
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
306
12 ต.ค. 2563
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
273
21 ก.ย. 2561
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
260
21 ก.ย. 2561
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
25 ก.ย. 2560
7 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
328
25 ก.ย. 2558
8 ข้อบัญญัติงบฯ 58 ดาวน์โหลดเอกสาร
385
26 ก.ย. 2557
9 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
365
18 ก.ย. 2556
10 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556(ประกาศ) ดาวน์โหลดเอกสาร
341
13 ก.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2