ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
255
11 พ.ย. 2561
42 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
06 พ.ย. 2561
43 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาศที่ 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
258
10 ต.ค. 2561
44 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
08 ต.ค. 2561
45 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561(ในรอบ 12 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
251
08 ต.ค. 2561
46 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
05 ก.ย. 2561
47 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
263
02 ส.ค. 2561
48 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาศที่ 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
11 ก.ค. 2561
49 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
10 ก.ค. 2561
50 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
04 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11